இல்லம் / குறிச்சொற்கள் livex + skirtx + bassesx [2]