இல்லம் / குறிச்சொற்கள் 2010x + wyattx + dressx [1]