இல்லம் / குறிச்சொற்கள் 2010x + wyatt crowx + john deerex [1]