இல்லம் / குறிச்சொற்கள் black and whitex + jeansx + 2002x + jacketsx [1]