இல்லம் / குறிச்சொற்கள் black and whitex + 1997x + homex + todd wolfex [1]