இல்லம் / குறிச்சொற்கள் black and whitex + homex + tim smithx [1]