இல்லம் / குறிச்சொற்கள் black and whitex + homex + tim smithx + jeff trottx [1]