இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + hatx + m85x + jacketsx [1]