இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + denimx + bassesx + m85x + vestx [2]