இல்லம் / குறிச்சொற்கள் jeansx + denimx + vestx [12]