இல்லம் / குறிச்சொற்கள் 1997x + gibsonx + sneakersx [1]