இல்லம் / குறிச்சொற்கள் 1997x + homex + tim smithx + jim bogiosx [1]