Αρχική / Ετικέτα self-titled 1992

Ημερομηνία λήψης